Fokus Digital Services

Експертна помощ в извънредното положение:

Отчитане на държавни помощи и готови ТРЗ решения


Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител/ ТРЗ служител
 
 
Пандемията от COVID-19 е отговорна не само за значителни промени в личен, но и в професионален план. На много служители се наложи да се адаптират към работа от вкъщи или към работа със специални предпазни средства.
 
В труда на счетоводителите и ТРЗ служителите обаче настъпиха значителни промени, пред които Вашите колеги от други сфери няма как да се изправят.

За счетоводителите такава промяна е осчетоводяването на държавните помощи, свързани с преодоляване на корона-кризата, като мярка 60/40.
ТРЗ служителите пък трябваше да оформят неплатени отпуски и назначавания, но не по обичайния начин, а съобразно специфичните условия на извънредното положение. 
 
Именно тези специфични новости във Вашата работа като счетоводител/ ТРЗ служител са вдъхновението зад електронните ръководства:
 
 
"ТРЗ в извънредно положение: съвети и решения от експерти"
и
"Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19"
 
Целта на всяко от ръководствата е да Ви даде такива практически съвети, че да се справяте с променените си в условията на пандемия задачи без затруднения.

Изберете своето и го поръчайте още сега!
Какво Ви носи всяко от ръководствата:
 
ТРЗ в извънредно положение: съвети и решения от експерти"
 
Специализирано електронно издание с:
 готови решения на казуси, възникнали в практиката на ТРЗ служители
❖ експертни съвети по ключови ТРЗ теми във връзка с извънредното положение
 
В подробности включва:
 
Практически решения:
Отразяване в декларация образец 1 на заплата във връзка с Постановление 55 и схема 60 на 40
 Забрана за включване на втори трудов договор по време на отпуск по основното трудово правоотношение
 Наемане на персонал за дистанционна работа
 Забрана за носене на собствени защитни маски на работа
 Право на работниците да откажат да изпълняват работата си
 Организационни мерки при служители, завръщащи се от чужбина, във връзка с коронавируса
 Други работодателски задължения за въвеждане на превантивни мерки срещу зарази като коронавируса
 Недобросъвестност на работника или служителя при ползване на трудови и осигурителни права, свързани с поставянето под карантина
 Срок на конкурс за заемане на академична длъжност по време на извънредно положение
 Неплатен отпуск в условията на обявено извънредно положение
 Обезщетение за незаконно задържане на трудовата книжка
 Забрана за сключване на втори трудов договор по време на отпуск по основното трудово правоотношение
 
Експертни анализи:
Основни разпоредби в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение oт значение за работодателите
 Спирането на процесуалните срокове не е в интерес на трудовите права
 Работа от вкъщи или на работното място – правни проблеми възникват и при двете форми на полагане на труд
 Прилагане на трудовото законодателство по време на криза
 Осигуряване по време на криза
 Промени в Кодекса на труда и Закон за държавния служител свързани с извънредното положение
 Работа от разстояние
 Работно време с променливи граници
 
Авторите, чиито решения и съвети Ви очакват в електронното ръководство:
 

доц. д-р Андрей Александров
Магистър по Право (2005) и доктор по Трудово право и социално осигуряване (2011) от Софийски университет "Св.Климент Охридски". Притежава и двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004).
 
Преди да се присъедини към екипа на "Камбуров и съдружници", е юрисконсулт в дирекция “Правна и международноправна дейност” на Държавната комисия за защита на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008), Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008) и Международната фондация „Св.Кирил и Методи“ (2007).
 
В периода 2011-2015 г., е хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2016 г. е главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН.
 
Член е на Софийската адвокатска колегия.

Аспасия Петкова
Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.
 
Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения. Експерт в Портал ТРЗ Нормативи.

Красимира Гергева
Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, изготвяне на запитвания към НАП, НОИ, МТСП по различни казуси, проверка и изчистване на данъчно-осигурителните сметки на клиентите, изготвяне на различни процедури за дейности свързани с УЧР, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси.
 
Експерт за Портал ТРЗ Нормативи от 2014 г. Съавтор на редица издания на РС Издателство и Бизнес Консултации, като например "Практически наръчник за ТРЗ служителя", "Наръчник ТРЗ: Пенсиониране на служители", "Практически помощник на самоосигуряващите се лица", "Кодексът на труда - анализиран и обяснен" и мн. други.
Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19
 
Електронното ръководство систематизира за Вас:
кратко описание какво представлява всяка от помощите
 счетоводни сметки, по които да я отчетете
 
Ето какво конкретно разглежда:
 
Програми и мерки за запазване на заетостта на персонала
Мярка 60/40
 Мярка „Заетост за теб”
 Мярка за запазване на заетостта в секторите „Транспорт” и „Туризъм”
 
 Мерки за безвъзмездна подкрепа, свързана със запазване на дейността на предприятието
 Програма за подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
 Програма за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
 Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните епидемични мерки”
 Програма за подкрепа на малки и средни предприятия, които извършват автомобилни превози за преодоляване на последиците от Covid-19 по програма „Иновации и конкурентоспособност”, администрирани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Програма за подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 Програма за осигуряване на безвъзмездни средства от Министерство на туризма за туроператори и туристически агенти за компенсиране на загуби в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 Програма за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети, съгласно чл. 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
 
 Счетоводни записвания при отчитане на всички програми и мерки от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от Covid-19

Експертът, чиито съвети Ви носи електронното ръководство
 

Проф. д-р Стоян Дурин
Регистриран одитор. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в гр. София. Работил е като счетоводител, финансов ревизор и преподавател в УНСС - асистент, доцент и професор.
 
В периода 01 юни 1985 година до края на 2001 година е работил в Министерство на финансите като ръководител на методологията на счетоводството в Република България.
 
Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор от 1991 година. Той е първият председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). На този пост е два мандата - от 1996 до 2002 година. През 2011 година е избран за Почетен председател на ИДЕС.
 
Осъществява независим финансов одит в предприятия от всички отрасли в икономиката.
 
Има над 350 публикации в областта на счетоводната теория и практика. Превеждал е обучение на студенти и на счетоводители от практиката по "Финансово счетоводство", по "Международни стандарти за финансово отчитане" и по "международни одиторски стандарти".
 
Под негово ръководство е разработвано и внедрявано счетоводното и одиторското законодателство в периода 1990-2002 година.


Как става отчитането на помощи по Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните епидемични мерки” вижте от видеото:
 

Не пропускайте да си осигурите надеждна практическа помощ за правилна работа в извънредното положение.

Изберете своето ръководство и го поръчайте още сега!


Kакво още Ви препоръчваме за спокойна работа:
 

Електронно ръководство - Колекция КТ: Коментар по промени до февруари 2021В електронен формат: Тълковен речник на финансово-счетоводните понятияВ електронен формат: Практическо
ръководство за Excel

 

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 48 лв. с ДДС ще получите:


 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси


Внимание:
Ако желаете фактура, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от заявката!

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 10-та година нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други

Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:

 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 И още!

 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ